Cég Székhely Nyilatkozat

Cég székhely nyilatkozattal való visszaélés.

Cég székhely nyilatkozattal való visszaélés.

A cég székhely nyilatkozattal való visszaélés esetén a Logosz Elegant Kft. a hatóságoknál (Cégbíróság, rendőrség) megteszi a szükséges lépéseket, amely a cég adószámának megszűnésével és bírsággal jár, amit a cégbíróság szab ki.

CÉG SZÉKHELY BEFOGADÓ NYILATKOZAT

Új székhely szerződés kötésekor székhely befogadó nyilatkozatot adunk a szerződő ügyfélnek.

Cég székhely befogadó nyilatkozat minta:

Alulírott, Klász Nikoletta, mint a Logosz Elegant Kft (1141 Budapest, Szugló u. 82) ügyvezetője akként nyilatkozom, hogy a Bélyegző Bt. (1222. Budapest, Kertész utca 12.) és a Logosz Elegant Kft. között 2009. április 16.-án létrejött bérleti szerződés 2/8 pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Bélyegző Bt. Használatában lévő, budapesti 36787/0/A/4 helyrajzi számú, 1085. Budapest József Krt 69. szám alatti üzlethelyiséget a

Cégnév:
Cég székhelyeként használja, és a cégnyilvántartásban szerepeltesse.
Ezen nyilatkozatot a Társaság Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságon történő cégváltozás bejegyzési eljárásához adom.

Budapest, 2010.

Logosz Elegant Kft.
Klász Nikoletta
ügyvezető

Előttünk mint tanúk előtt:

1.)
Név:-------------------------------------------------------------------------------------------
Lakcím:---------------------------------------------------------------------------------------

2.)
Név:-------------------------------------------------------------------------------------------
Lakcím:---------------------------------------------------------------------------------------

Cég székhely nyilatkozat minta

 

Székhely nyilatkozat minta